İlkelerimiz

  • PDF

Çocuk ve doğa etkinliklerimizdeki ilkelerimiz:

  • Ekolojik duyarlılık

Amacımız yalnızca doğada keyifli zaman geçirmek değil. Ziyaret ettiğimiz alanlardaki doğal süreçlere, biyolojik çeşitlililiğe ve toprağın bütünlüğüne saygı göstermek bizim için çok önemli. Gittiğimiz yerlerde çöp üretmeyeceğiz, ekolojik süreçlere zarar verecek davranışlar yapmayacağız. Tabak-çanak-bardaklarımızı tek sefer kulanılan (köpük, plastik vs.) malzemelerden değil, yeniden kullanılabilen malzemelerden seçiyoruz.

Arazilere deterjanlar gibi doğal döngülere zarar verecek maddeler sokmayacak, bulaşıklarımızı daha doğa-dostu temizleyicilerle yıkayacağız (arap sabunu, çamaşır sodası vs.)

 

  • Doğaya, insana ve topluma bütüncül yaklaşım

İnsan yaşamının çeşitli yönlerinin birbiriyle ilişkili olduğunun farkındayız: Ekolojik duyarlılık, ekonomik yaklaşım, toplumsal dayanışma, içten iletişim, kültürel zenginlik, bilinçli beslenme, ... Etkinliklerimizi tasarlarken ve gerçekleştirirken bu alanların her birinde doğru seçimler yapmaya çalışacağız. Örneğin yerel halktan dostlarımıza yöresel yemekler yaptırarak hem doğal ve sağlıklı beslenecek, hem geleneksel değerleri yaşatacak, hem de yöre halkını ekonomik yönden destekleyeceğiz. Yemeklerimizde kullanılacak malzemeleri olabildiğince ekolojik ürünlerden seçerek doğal tarım uygulamalarına destek vermiş olacağız.

  • Ekonomik sorumluluk ve erişilebilirlik

Etkinliklerimizi zengin olmak için değil, çocuklarımıza doğa deneyimleri sağlamanın gerekliliğine inandığımız için yapacağız. Gezilerimizin ücretlendirmesinde hangi kaleme ne kadar pay ayrıldığını duyurularımızda bildireceğiz. Yemek ücretinin maliyeti aşan kısmıyla, bize doğal ve sağlıklı yemekler sağlacak olan yerel halkı destekleyeceğiz. Katkı payını olabildiğince düşük tutmaya çalışacak, buradan gelen geliri de şu amaçlar için kullanacağız:

1. Bize çiftliğini-arazisini açan kişilere ya da kuruluşa ekonomik yönden destek olmak
2. Etkinlik organizasyonu için zaman ve emek harcayan kişilerin yol ve yemek masraflarını karşılamak
3. Davet ettiğimiz doğa eğitmenlerinin ve rehberlerin emeklerinin karşılığını vermek

4. Olası işletim masraflarını karşılamak
5. Artan miktarlar olursa da:

a. Ekonomik yönden dezavantajlı ailelerin çocukları için ücretsiz etkinlikler gerçekleştirmek.
b. Çocuk ve doğa etkinliklerimiz için yeni yatırımlar yapmak: Örneğin dinlence ve ihtiyaç tesisleri, ekolojik sebze bahçelerimizin maliyetleri, doğa okulu planlarımız...

  • Güçbirliği, paylaşım ve kapsayıcılık

Çocukları doğaya çıkarmak konusunda iyi niyetle hareket eden bütün kişi ve kuruluşlarla güçbirliği yapacağız. Böylesine önemli bir ihtiyacın karşılanmasında rekabetin yeri olmadığını düşünüyoruz. Etkinliklerimizden olabildiğince çok ailenin, çocuğun ve grubun yararlanabilmesi için çalışacağız.

  • Deneyime dayalı eğitim

Çocuklarımız (ve hepimiz) için en iyi öğretmenin doğa olduğuna inanıyoruz. Gerektiğinde uzman arkadaşların da desteğini alarak, çocuklarımızın kuru bilgiler yerine duyularıyla öğrenmesi için gerekli koşulları oluşturacağız. Doğal felaketlere odaklanarak çocukları mutsuzluğa iten ve doğayla aralarındaki mesafeyi artıran klasik çevreci müfredat öğeleri yerine, olumlu doğa deneyimleri yoluyla duyarlılık oluşturan uygulamalara yer vereceğiz. Çocuklarımızın bizlerin gözetiminde serbest oyunlar oynaması için gerekli ortamları oluşturacağız.

  • Aile-çocuk bütünlüğünün desteklenmesi

Doğa eğitiminin ana-babaları da kapsaması gerektiğine inanıyoruz. Etkinliklere ailenin bütün bireylerinin katılımını, özellikle de büyükanne ve büyükbabaların katılımını teşvik edeceğiz, çünkü onlar doğal yaşam konusunda çocuklarına göre genellikle çok daha deneyimliler.

  • Güvenlik

Ziyaret edilecek arazilerin ve tesislerin özellikle çocuklarımız için güvenli olması için gerekli önlemleri alacağız. Yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, doğada da riskleri sıfırlamak olanaklı değil, ama riskleri en aza indirmek için gerekli özeni göstereceğiz.

Rezervasyon ve Bilgi

 
Artıyaşam ofisinden rezervasyon yaptırabilirsiniz:

Selanik 2 Caddesi No: 78/7 Kızılay, Çankaya / ANKARA
(Metropol Sineması Yanı) 

Telefon: 0 312 417 67 06 - 0 312 417 67 09
GSM: 0 530 602 78 82

Ayrıntılı bilgi için:
You are here: İlkelerimiz